Indeks chronologiczny Strona główna Indeks alfabetyczny

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej
1945 - 2015

Specyfika pracy w bibliotece naukowej motywuje pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do ożywionej działalności piśmienniczej, czego efektem jest znaczny dorobek naukowy. Nie chcąc, aby wiedza o nim została zapomniana, podjęto się zebrania i opublikowania bibliografii prac pracowników Książnicy.

Bibliografia obejmuje okres od 1945 do 2015 i jest na bieżąco aktualizowana. Uwzględnia publikacje pracowników powstałe w czasie, kiedy byli zatrudnieni w Książnicy. Wyjątkowo potraktowane zostały wydawnictwa pani Janiny Huppenthal, która po przejściu na emeryturę, nadal współpracuje z biblioteką [zamieszczono tu również prace powstałe po Jej odejściu z instytucji]. W wykazie znajdują się także prace licencjackie i magisterskie autorstwa pracowników, poświęcone Książnicy.

Bibliografia nie jest kompletna, gdyż nie udało się dotrzeć do pomniejszych rozproszonych artykułów, zwłaszcza z lat wcześniejszych. Niektóre dane znalezione w kartotekach, sprawozdaniach rocznych czy innych źródłach okazały się błędne i nie udało się ich zweryfikować. W przypadku nowych publikacji lub ustalenia właściwych danych rekordów zaległych, bibliografia zostanie o nie uzupełniona.

Wydawnictwa zwarte opracowano korzystając z normy PN-82-N-001152.01. Opis bibliograficzny artykułów oparto na pracy Marii Janowskiej Opis bibliograficzny artykułów (interpretacja postanowień PN-N-01152), Warszawa 1997. Przy opracowaniu dokumentów elektronicznych zastosowano normę PN-N-01152-13:2000.

Zamieszczone w bibliografii opisy zostały wykonane głównie z autopsji. Te, których nie udało się sporządzić na podstawie materiałów źródłowych, opatrzono gwiazdką [*].

W bibliografii zastosowano układ alfabetyczny według nazwisk autorów (w ich obrębie również obowiązuje to kryterium) i chronologiczny (w ramach danego roku kolejność alfabetyczna).

Wykorzystane źródła i opracowania:

 • kartoteki Książnicy Prace Książnicy Miejskiej

 • Bibliografia miasta Torunia. T. 1, Do roku 1971 / Henryk Baranowski. - Toruń: TN, 1999

 • Bibliografia miasta Torunia. T. 2, 1972-1993 / Henryk Baranowski. - Toruń: TN, 1996

 • Bibliografia miasta Torunia za lata 1994-1999 / Urszula Zaborska. - Poznań: Państ. Wydaw. Naukowe, 1998

 • Bibliografia miasta Torunia za lata 1998-1999 / Urszula Zaborska. - Poznań: Państ. Wydaw. Naukowe, 2000; dalsze lata: Rocznik Toruński T. 28 - 36 [2000 - 2008]

 • Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce [1945-1968]

 • Bibliografia Bibliografii Polskich [1969-2007]

 • Przewodnik Bibliograficzny [1948-2010]

 • Bibliografia Zawartości Czasopism [1947-2010]

 • Polska Bibliografia Literacka [1945-1998]

 • Bibliografia regionalna województwa kujawsko-pomorskiego. Cz. 2 [1995-1996, 1999-2006]

 • Bibliografia województwa bydgoskiego [1945-1975, 1987-1998]

 • Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego [1999-2007]

 • materiały uzyskane z Archiwum Zakładowego WBP-KK

 • praca magisterska Krystyny Łakomskiej Janina Maria z Fitowskich Przybyłowa 1892-1975. Cz. I Próba biografii. Cz. II Działalność pisarska, Toruń: 2000 [rps 565 ze zbiorów Książnicy]

 • Słownik pracowników książki polskiej / pod red. Ireny Treichel; kom. red. Mieczysława Adrianek, Warszawa; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1972 + suplement I i II.

Anna Broda
Dział Informacyjno - Bibliograficzny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu

Opracowanie techniczne: Grzegorz Barecki, Anna Broda.