KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
Strona główna
 LOGOWANIE  POCZTA  KATALOGI
WWW
  ZAPYTAJ O ...  DKK  KONTAKT 
Aktualności
Sieć bibliotek
Projekty
Linki
SBP
Edukacja
O serwisie
LNK
 
Czym jest INFOBIBnet?

    INFOBIBnet jest elektroniczn± sieci± współpracy bibliotek publicznych. Powstał wzorem podobnych europejskich sieci, po to, żeby zainicjować długotrwał± współpracę bibliotek opart± o nowe technologie, działaj±c± na rzecz użytkowników bibliotek, zwłaszcza społeczno¶ci lokalnych, w jakich biblioteki funkcjonuj±.

    INFOBIBnet to także grupa inicjatywna bibliotekarzy i bibliotek, którzy dla realizacji konkretnych zadań stworzyli Fundację INFOBIBnet.

    Portal INFOBIBnet będzie prezentował pomysły, projekty, inicjatywy, standardy, systemy niezbędne dla rozwoju bibliotek polskich. Będzie promował te pomysły i modele, które warto zastosować w wielu instytucjach i które wnosz± element innowacyjno¶ci do bibliotek. Będzie dostarczał bibliotekarzom niezbędnej zawodowej wiedzy podnosz±cej jako¶ć ich pracy. Będzie miejscem dyskusji, wymiany informacji i polemik.

    Jak będzie funkcjonował portal, to zależy tylko od bibliotekarzy i wszystkich, którym zależy na tym, żeby biblioteki były coraz atrakcyjniejsze dla swoich użytkowników i rzeczywi¶cie wspierały ich w poszukiwaniu wiedzy i informacji.

    Zapraszamy do współpracy każdego, kto ma ciekawe pomysły i chce się z nimi podzielić z innymi bibliotekarzami. Chwalcie się w INFOBIBnecie swoimi osi±gnięciami i pamiętajcie o tym, że to co Wy dzi¶ dacie innym, jutro może do was wrócić w postaci nowych twórczych inicjatyw i pomysłów.
 

® Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańskaredakcja@ksiaznica.torun.pl